17 décembre 2005 14h30.

 

Datum van Kerstmis

 

Zovele studies, artikels, hypothesen…

Waarom eenvoudig als het ook moeilijk kan ?

 

Voor mij is het eenvoudig – na vele jaren onderzoek en in de war gebracht door de vage geleerdheid van de verschillende studies – werd ik aangezet een onderzoek in te stellen op mijn eigen manier.

 

Sinds jaren onderzoek ik de hebreeuwse kalenders, maan- en zonnekalenders teruggevonden in  Qumran sinds 1947.

Na lezing en ontmoetingen allerhande kom ik tot de volgende conclusie :

 

 

Jezus van Nazareth, zoon van Maria, werd geboren in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 december van het jaar + 1/ het jaar 754 van Rome/het jaar 3762 van de Hebreeuwse tijdrekening.( sedert Sept.754 Rm.)

 

Enkele beschouwingen :

 

Ik geloof vast dat men geen iota moet wegnemen van het Evangelie.

 

Luk. 3.1 : regering van Tiberius 15 (16de regeringsjaar… en niet het 15de want het gaat om 15 jaren en 8 maanden regering).

 

Nog steeds i.v.m. Tiberius die stierf na 22 jaren regering (van septembre van het jaar 14 tot 37), het jaar 30 is dus het jaar 15 van Tiberius, dus het 16de regeringsjaar.

 

 

In het jaar 15 van Tiberius, d.i. in juni 783R begon Johannes de Doper zijn 30ste levesjaar.  Johannes de Doper werd geboren in juni 754/jaar 1 van de Christelijke tijdr./6 maanden voor JC die geboren werd in dec. 754/1 Chr.jr.

 

De datum van 25 decem. word vermeld door Julius Africanus (180-250), de eerste historicus die een historische chronologie heeft vastgesteld van het  Christendom (5 volumes).

De heilige Eugenie (24 dec.) was zeer ziek. Donderdag 24 dec. (257 aD.) kondigde deHeer Jezus haar zelf aan dat Hij haar zou komen « halen » op 25 dec., verjaardag van zijn geboorte.

(Biografie van Ste Eugénie:

http://orthodoxie.club.fr/ecrits/vies/moniales/eugenie.pdf )

 

 

In 274 AD., keizer Aurelianus die een aanbidder was van de zonnegod, decreteerde dat 25 dec. voortaan het officiële feest zou zijn met verplichte aanwezigheid bij de ceremonies voor alle burgers (arrestaties van Christenen in dezelfde nacht van 25 dec.).

Autor Jean Bayet, La religion romaine, Edit.Pet. Biblio. Payot- Paris 1976

 

 

Het kind Jezus werd besneden op zondag 1 januari 755 / 2 Chr.jr, op de 8ste dag na zijn geboorte.

Op dezelfde dag gingen de kantoren open van de volkstelling.

Het edict van keizer Augustus dateert van de herfst 754. In juli van hetzelfde jaar werden de 195ste olympische spelen gehouden.

 

De tegenwoordigheid van Quirinius te Rome in Januari 754... Waar is het probleem?

 

Caïus Cesar, kleinzoon van Cesar Augustus, erfgenaam van het keizerrijk, werd naar Syrie gestuurd als legaat van Augustus in 1 na Chr./754 van Rome. (Histoire Romaine-Léo Homo-Presses Universitaires de France 1941-Tome III-p.76.)

 

Zijn tegenwoordigheid in het Oosten (Syrië) wordt bevestigd door een brief van Cesar Augustus aan Gaïus Cesar, zijn kleinzoon, en waarin Cesar Augustus meedeelt dat hij zijn 63ste verjaardag viert. Augustus werd geboren op 23 sept. 63 v.Chr.Hij was 63 jaar op 23 sept. van het jaar 1.na Chr. Cfr.Nuits Attiques van  AULU GELLE.Liv.XV Chap.VII.

 

Caïus Cesar, 20 jaar oud, werd bijgestaan door general Marcus Lollius, die reeds in 22 v.Chr. Consul was geweest.

 

Quirinius is in de streek op het moment van de volkstelling (de 1ste volkstelling onder Quirinius) waarover het Evangelie spreekt.

Hij ontving de eretekens van zijn overwinning op de Homonaden in de Taurus.

Vanaf eind 754./1 Chr. viel Lollius in ongenade en hij “stierf” kort daarna…

 

Quirinius werd aangesteld als Mentor van de jonge Caïus. Ze organiseerden samen de volkstelling gedecreteerd door Cesar Augustus in de herfst van 754 en in de praktijk uitgevoerd vanaf zondag 1 jan. 755 / 2 Chr.jr. (Jaar van “Cens” en Lustrum)

 

Caïus stierf in 4 na Chr. Quirinius zette zijn tegenwoordigheid in Syrië verder tot aan de 2de volkstelling in 760 na Chr./6 Chr.jr. Dat alles is een logische chronologische aaneenschakeling. Men voorzag reeds het edict van de 2de volkstelling onder Quirinius voor het lustrumjaar 760Rm.(cfr. Tabletten van Ancyra).

Na de besnijdenis van Jezus op de 8ste dag na zijn geboorte, laat ons de berekening maken in omgekeerde richting :

 

Zondag 1 jan./755 Rm. (2 Chr.) – besnijdenis van Jezus (1ste dag van de volkstelling).

Zondag 25 dec./754 Rm. (1 Chr.) – geboorte van Jezus te Bethlehem.

Vrijdag 25 maart/754 Rm. (1 Chr.) – aankondiging aan Maria en Menswording van Jezus.

Denys Minor heeft steeds 754 Rm. als jaar van de Menswording vooropgesteld. De geboorte van Jezus is in dec.754 en niet in dec. 753 ! (Dyonisius Minor-Argumenta)

 

Juni (24) 754 Rm. (1 JC) Geboorte van Johannes de Doper.

2 juli, einde van het 3 maanden durend Bezoek aan Elizabeth en Zacharias.

1 juli, dag van de besnijdenis van Johannes de Doper.

Eind September 753 Rm. (- 1 JC/ O Astron.) Ontvangenis van Johannes de Doper.

 

Verschijning van de Engel Gabriël aan  Zacharias.

Deze gebeurtenis vond plaats eind september 753 Rm. Johannes de Doper werd geboren in Juni, 6 maanden voor Jezus Christus geboorte in December 754 Rm...

 

De manuscripten van Qumran zijn op dit gebied zeer waardevol. De kalenders van de tempelwachten  in Jeruzalem bevestigen de Bijbel ! (I Kronieken 24, 7-18)

 

Ik stel de tabellen voor van 115 jaren (- 44 tot 70 na Chr.)

 met de cyclus van de tempelwachten,

de overeenkomsten tussen zonnekalender en juliaanse kalender

en Sabbatiek jaren (chemita)

 

Men vindt de week terug waarin de familie van Abiah de tempelwacht vervulde . Tot deze familie behoorde Zacharias, door het lot aangeduid om de tempelwacht te vervullen in de 26ste week van de zonnekalender. Er is een 3de jaar nodig van de cyclus van 6 jaren van de tempelwacht om de wachtdienst terug te vinden van de familie van Abiah in deze 26ste week.

Volgens de lijsten van Qumrân is het jaar van  maart 753Rm tot  maart 754Rm. het jaar 3 van de cyclus van 6, nodig om de tempelwacht van Zacharias terug te vinden.

Deze tempelwacht van de 26ste week getransposeerd op de juliaanse kalender geeft als resultaat : Familie Abiah’s tempelwacht van zaterdag 18 sept. tot Zaterdag 25 sept. 1 v. Chr. (753 Rm)

 

 

Kalenderdetails van deze week van tempelwacht zijn als volgt :

 

Donderdag 16 sept. 1 v. Chr. = 1 Tichri. (cfr. Obs. Ukkel en Nasa)

Vrijdag 24 sept., na zonsondergang, dag voor Yom Kippour = 10 Tichri.

Zaterdag 25 sept. = 10 Tichri- Yom Kippour tot zonsondergang.

Vrijdag 24 sept. Verschijning van de engel aan Zacharias tijdens het avondoffer.

Zacharias beëindigde zijn week op zaterdag 25 sept. 1 v. Chr. Op de middag bij de aflossing van de tempelwacht. 9 maand later geboorte van Johannes in Juni.754 R. /+I JC.

 

Flavius Josephus en de dood van Herodes : Flavius Jos. is geboren in 37 na Chr. Hij schreef 40 jaren later…

Velen stellen zich vragen over de chronologische vergissingen in de teksten van Flavius Josephus.

 

Een oude latijnse copij van de “Joodse oorlogen” wordt bewaard in de Jacques Prévert bibliotheek in Cherbourg geeft een tekst over de leeftïjd van Herodes. Hij was nl. een adolescent in -47 v. Chr. Op het moment van zijn strijd tegen de bandieten en kort na de dood van Pompeius die stierf in -48 v. Chr.  Dat wordt bevestigd door de nota van Flavius Jozephus die spreekt over “zeer jong” in de Joodse Oorlogen en van “15 jaar” in de Antikwiteiten, waaruit logischerwijze voortvloeit dat Herodes geboren werd in 65 v. Chr.Dus +/- 17 jaar in 47 v. Chr.

 

Nog volgens Flavius Jozephus was Herodes in zijn 70 jaar toen hij stierf. Hij stierf dus in 6 na Chr., enkele dagen na de volle maan en de eclips van woensdag 3 maart 20U.10min. (éclipse partielle .de lune n°1870 Oppolzer)

 en voor de volle maan van vrijdag 2 april van 6 na Chr.(Pessah)

Het eerste deel van de regering van Herodes gaat dus  van -40 v. Chr. –tot 31 v. Chr.

De 37 jaren van het tweede deel van de regering lopen van – 30 v. Chr. (na de slag van Actium) tot 6 na Chr. Herodes had de kroon die hij had gekregen van Antonius (-40 v. Chr.) neergelegd aan de voeten van Augustus in – 30 v.Chr,.na Actium.

Augustus had Herodes opnieuw gekroond met grote plechtigheid en hem nieuwe bezittingen geschonken na de slag van Actium. Augustus had zo een sterke bondgenoot in zijn strijd tegen de Parthen.

 

Herodes Archelaüs, zoon van Herodes de Grote, regeerde van 6 na Chr. tot 14 na Chr.) En werd toen verwijderd (Eusebius, bk. II Chron.Kanon, Ol.198/14 JC ) omwille van zijn wreedheden naar Vienne in Gallilë door keizer Augustus (cfr. Julius Africanus, Olympiade 198/ 14 JC)

Herodes Archelaüs is niet te verwarren met Archelaüs, koning van Capadocië, eveneens verbannen naar Vienne een beetje later door Tiberius, in dezelfde Olympiade 198.

 

Indien deze chronologie juist is, ondersteunt ze ons geloof. Laat ons  Kerstdag ,25 december vieren, wonderlijke verjaardag, met Liefde en zonder complexen.

 

Henriette Horovitz

hhm@skynet.be